Zatvoriť preloader

Montáž sprinkler
systémov

Sprinkler systémy

Na základe dlhoročných skúseností a s tímom kvalifikovaných pracovníkov ponúkame komplexné služby v oblasti aktívnej a pasívnej požiarnej ochrany. Cieľom Našej spoločnosti je individuálny prístup s vyhodnotením požiadaviek užívateľa pre navrhnutie optimálneho a efektívneho riešenia požiarnej bezpečnosti pre ochranu životov a majetku so zachovaním požadovaných kvalitatívnych požiadaviek a platnej legislatívy.